Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 23-Μαϊ-2018 13:01

  Μπάμπης Βωβός: Στις 28 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με απόφασή του που έλαβε στις 15 Μαΐου 2018 προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32 στο Μαρούσι, στο γραφείο του Χαράλαμπου Βωβού στον 4ο όροφο του πύργου Atrina.

  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται με την παρούσα πρόσκληση σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ και σε Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, αμφότερες στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2016 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2016, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920

  2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

  3ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.

  4ο: Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

  5ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  6o: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε." καθώς επίσης και ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ