Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Απρ-2018 18:56

  Πλαίσιο: Στις 22/5 η ΓΣ για μέρισμα και επέκταση του σκοπού της εταιρείας

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πλαίσιο για την, μεταξύ άλλων, λήψη απόφασης περί της διανομής μερίσματος και  επέκτασης του σκοπού της εταιρείας.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 29ης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως (01.01.2017-31.12.2017), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

  Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 29ης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των τροποποιήσεων των σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

  Θέμα 6ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

  Θέμα 7ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920 και λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων αναφορικά με την εν λόγω εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

  Θέμα 8ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017

  Θέμα 9ο: Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής.

  Θέμα 10ο: Έγκριση-παροχή αδείας κατάρτισης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει.

  Θέμα 11ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων