Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 06-Μαρ-2018 17:47

  Περσεύς: Στις 29 Μαρτίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 29 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με την από 06 Μαρτίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμου Βόχας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017, με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  2. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017.

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017) και έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.

  4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2018 – 31/12/2018).

  5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 και έγκριση της αμοιβής τους.

  6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  7. Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/1920.

  8. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ