Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 19-Δεκ-2017 18:10

  Πλαστικά Κρήτης: Ημερομηνία αποκοπής για την επιστροφή κεφαλαίου η 8/1/2018

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Πλαστικά Κρήτης ανακοίνωσε σήμερα ότι η 20/12/2017 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 41.068.800 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Από την επομένη εργάσιμη 21/12/2017, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους.

  Δικαιούχοι του reverse split είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 22/12/2017 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

  Διευκρινίζεται ότι το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα υπολογιστεί στο νέο αριθμό των μετοχών όπως θα έχει προκύψει μετά το reverse split.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 28/12/2017 οι 27.379.200 νέες μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.

  Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

  Ως ημερομηνία αποκοπής για την επιστροφή κεφαλαίου ορίζεται η 8/1/2018.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 9/1/2018 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ποσού 0,225 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται η 12/1/2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως ακολούθως:

  1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.

  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.

  Μετά την 30/6/2018, η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου θα γίνεται: α) από το υποκατάστημα Αθηνών, οδός Προόδου 4, Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328.

  Για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα και τον αριθμό της μερίδας Σ.Α.Τ., προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων τους σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του μετοχολογίου.

  Θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.

  Υπενθυμίζεται ότι εταιρεία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2017, αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων:

  Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,42 Ευρώ σε 0,63 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 41.068.800 σε 27.379.200 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές με αντικατάσταση τριών (3) παλαιών μετοχών.

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 136.896 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού υπέρ το άρτιον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει στο ποσό των 17.385.792 Ευρώ από 17.248.896 Ευρώ.

  Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 6.160.320 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,225 Ευρώ ανά μετοχή, και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,225 Ευρώ ανά μετοχή.

  Μετά τις ως άνω πράξεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 11.225.472 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 Ευρώ.

  Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. με την αριθ. Πρωτ. 134125/06-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4ΙΧ465ΧΙ8-ΑΨΠ) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του την 19/12/2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 27.379.200 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, νέας (αρχικής) ονομαστικής αξίας έκαστης 0,63 Ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 17.248.896 Ευρώ σε 17.385.792 Ευρώ (με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,63 Ευρώ σε 0,635 Ευρώ) και την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,635 Ευρώ σε 0,41 Ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 0,225 Ευρώ ανά μετοχή.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων