Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 10-Ιουλ-2007 16:27

  Μάρακ: Την ΑΜΚ κατά 136.675,5 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Tην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μάρακ κατά 136.675,5 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων αποφάσισε σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε με απαρτία 79,50%.  

  Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με την έκδοση 455.585 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 λεπτών του ευρώ της καθεμιάς. Όλες οι 455.585 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της παραπάνω έκδοσης θα διατεθούν υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 20 παλαιών μετοχών έναντι μιας νέας μετοχής. 

  Η τιμή διάθεσης των ως άνω νέων μετοχών θα είναι 1,20 ευρώ ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των 455.585 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών".

  Παράλληλα, διορίσθηκε η Πεντέδεκας Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως σύμβουλος της Μάρακ Ηλεκτρονική για την εκπόνηση και σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) που θα εκδοθεί για τη νέα ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή, αποφασίστηκε η χρήση των νέων κεφαλαίων που θα αντληθούν από την ως άνω νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης άμεσα και ως τη λήξη της χρήσης 2007. 

  Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα κα παμψηφεί τη συμπλήρωση του άρθρου 5 του καταστατικού με την προσθήκη στο άρθρο αυτό της παραγράφου 22 η οποία έχει ως εξής:

  "Με απόφαση της αριθ. 66/10.07.2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (136.675, 5 ευρώ) με έκδοση 455.585 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μια και η κάλυψη αυτών θα γίνει σε μετρητά. Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί στο ποσό των δυο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών του ευρώ (2.870.186,70 ευρώ), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα εννέα (9.567.289) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 λεπτών του ευρώ η κάθε μια (0,30)".

  Τέλος η γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει τις λεπτομέρειες που αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα στο χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης κ.λπ. εντός των νομίμων προθεσμιών.
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ