Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 13-Νοε-2017 14:09

  Κτήμα Λαζαρίδη: Κλασματικά υπόλοιπα μετοχών προέκυψαν από την ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Κλασματικά υπόλοιπα μετοχών προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και την έκδοση 2.212.672 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Κτήμα Λαζαρίδη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία 1,4 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 14/07/2017, προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών.

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 44α παρ. 2 του ν. 2396/1996 και την απόφαση 13/375/17.3.2006 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που κατέχουν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών είτε να τα διαθέσουν είτε να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών μέχρι τις 28/02/18, ημερομηνία εκπνοής της εξάμηνης προθεσμίας που ορίζει ο νόμος.

  Με το πέρας της ημερομηνίας αυτής όσα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών υφίστανται, θα εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ενότητα 2.3.6 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμού του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση. Το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

  Η ημερομηνία έναρξης της εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων, το αποτέλεσμα αυτής, η ημερομηνία έναρξης αναλογικής απόδοσης στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα καταθέσει κάθε μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα παραπάνω, θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο τηλέφωνο 2521082348.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ