Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 02-Νοε-2017 15:50

  Κεραμεία Αλλατίνη: Στις 27/11 η έκτακτη Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Νοεμβρίου καλεί τους μετόχους της η εταιρεία Κεραμεία Αλλατίνη. 

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της ΕΓΣ οι μέτοχοι της εταιρείας θα συζητήσουν και θα λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013. 

  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης  01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν.. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

  5. Παροχή  προηγούμενης άδειας κατ άρθρο 23α  Ν. 2190/1920  για υπογραφή Ιδιωτικού     συμφωνητικού αναγνώρισης χρέους προς τον  Λιβέρη Αχ. Κώτσια   ποσού  3.961.848,56  ευρώ το οποίο  είχε καταθέσει ο Λιβέρης Αχ. Κώτσιας στην εταιρεία  μας  για  αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου και ανάληψης δέσμευσης  της εταιρίας μας  για  συναίνεση σε  αίτηση παροχής αδείας έγγραφης  προσημείωσης υποθήκης ύψους 4.500.000,00 ευρώ υπέρ του Λιβέρη Αχ. Κώτσια επί του ακινήτου της εταιρίας μας  στο Τέρμα Χαριλάου  Νέα  Ελβετία  Θεσσαλονίκης.

  6. Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ