Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 02-Νοε-2017 14:47

  Ιατρικό Αθηνών: Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Νοεμβρίου

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Νοεμβρίου κάλεσε τους μετόχους της η Ιατρικό Αθηνών, με θέμα την εκλογή μελών και  Προέδρου της  Επιτροπής Ελέγχου.

  Αναλυτικά:

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 18-10-2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου καλούνται  οι  Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε." σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 24η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως:

  "Εκλογή μελών και  Προέδρου της  Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017."

  Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος  της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 24ης  Νοεμβρίου 2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε  Επαναληπτική Συνέλευση στις 7 Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας  (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1.

  Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την τυχόν επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29  παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

  Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Eταιρείας για τα ακόλουθα:

  Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Νοεμβρίου 2017 δικαιούται να συμμετέχει  και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 19η Νοεμβρίου 2017 ("Ημερομηνία Καταγραφής"), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24ης Νοεμβρίου  2017, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για την  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 3ης Δεκεμβρίου 2017 ("Ημερομηνία Καταγραφής  Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης"), ήτοι της τέταρτης (4ης) μέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της  Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης,   η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση,  ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της  Γενικής Συνέλευσης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων