Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Οκτ-2017 12:53

  Frigoglass: Στο 90,13% το ποσοστό της Truad Verwaltungs μετά την ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε 90,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Frigoglass ανέρχεται το ποσοστό της Truad Verwaltungs A.G.  στην εταιρεία μετά την ΑΜΚ. 

  Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

  Η Frigoglass A.B.E.E. (η "Εταιρία") σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007 όπως ισχύει και κατόπιν της από 30 Οκτωβρίου 2017 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρία Truad Verwaltungs A.G. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το "Εμπίστευμα") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι:

  Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 30η Οκτωβρίου 2017 των νέων μετοχών της Εταιρίας οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 27.06.2017, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η Truad Verwaltungs A.G. υπό την ως άνω ιδιότητά της κατέχει μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιριών ανήλθε σε 90,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (που αντιστοιχούν σε 172.561.027 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) από ποσοστό 44,41% (που αντιστοιχούν σε 7.490.042 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) που κατείχε προ της ως άνω ημερομηνίας.

  Η διαμόρφωση του ως άνω ποσοστού οφείλεται στη μερική κάλυψη της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία συμμετείχε η ελεγχόμενη από την Truad Verwaltungs A.G. άμεση μέτοχος της Εταιρίας Boval S.A. ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησής που της αναλογούσαν με αποτέλεσμα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα στην Εταιρία να ανέλθει σε ποσοστό 90,06% (που αντιστοιχεί σε 172.418.494 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) από ποσοστό 43,57% (που αντιστοιχεί σε 7.347.509 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) που κατείχε άμεσα προ της ως άνω ημερομηνίας, ενώ οι λοιπές ελεγχόμενες από την Truad Verwaltungs A.G. εταιρίες που κατέχουν άμεσα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία δεν συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου.

  To ως άνω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχονται από το Εμπίστευμα μέσω του ελέγχου από την Truad Verwaltungs Α.G. της 100% θυγατρικής της Truad Verwaltungs A.G. εταιρίας με την επωνυμία "Torval Investment Corp.", η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της με την επωνυμία "Lavonos Ltd.", η οποία ελέγχει:

  α) την κατά 100% θυγατρική της Boval Limited η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Boval S.A. η οποία κατέχει:

  i) άμεσα ποσοστό 90,06% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου (που αντιστοιχεί σε 172.418.494 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) της Εταιρίας και

  ii) έμμεσα μέσω του ελέγχου της Eagle Enterprises Α.Ε. ποσοστό 0,005% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου (που αντιστοιχεί σε 8.950 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) της Εταιρίας (ο έλεγχος της Eagle Enterprises επιτυγχάνεται ως εξής: μέσω του ελέγχου της κατά 100% θυγατρικής της Lavonos Ltd., Boval Limited, η οποία ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της Boval S.A., η οποία από κοινού με την Thrush Investments Holdings ελέγχουν κατά ποσοστό 100% την Rondo Holding S.A., η οποία από κοινού με την Thrush Investments Holdings ελέγχουν κατά 100% την Eagle Enterprises Α.Ε.)

  β) την κατά 100% θυγατρική της Thrush Investments Holdings Ltd., η οποία κατέχει ποσοστό 0,04% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου (που αντιστοιχεί σε 69.833 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) της Εταιρίας

  γ) την κατά 100% θυγατρική της Tinola Holding S.A. η οποία κατέχει ποσοστό 0,03% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου (που αντιστοιχεί σε 63.750 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) της Εταιρίας.

  Περαιτέρω, σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, η Truad Verwaltungs A.G. ελέγχει και ασκεί τα ως άνω δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να λαμβάνει οδηγίες ή εντολές από τους δικαιούχους του Εμπιστεύματος ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο και δεν υφίσταται πρόσωπο που να ελέγχει την Truad Verwaltungs A.G. σύμφωνα με την έννοια του ν. 3556/2007.

  Τέλος, σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, σημειώνεται ότι μετά την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 163.984.878 νέων μετοχών της Εταιρίας που εκδόθηκαν στα πλαίσια της αύξησης κεφαλαίου λόγω της μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών της Εταιρίας ως αναφέρεται στην από 23/10/2017 ανακοίνωση της Εταιρίας, η Truad Verwaltungs A.G. θα υποβάλλει νέα γνωστοποίηση με βάση την οποία το ποσοστό του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου που θα ελέγχει κατά τα ως άνω θα κατέλθει σε 48,55%.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ