Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 19-Οκτ-2017 12:29

  Νάκας: Πράσινο φως από Γ.Σ. σε επιστροφή ποσού στους μετόχους

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 1.585.000€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,25€ καθώς και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.585.000€ εκ των οποίων το ποσό των 951.000€ θα διατεθεί για συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 634.000,00€  με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,25€ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΤΕ.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Οκτωβρίου 2017 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.015.844 ήτοι 79,11% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

  Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

  1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2017 (01.07.2016 - 30.06.2017) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.

  2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 01.07.2016 – 30.06.2017 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.

  3. Οι αμοιβές και οι μισθοί που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.7.2016 – 30.6.2017 ανήλθαν στο ποσό των € 566.455,90 για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (σύμβαση σχέσεως μισθωτού) όπως αναγράφονται στα Μισθολόγια της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εργοδοτικών εισφορών καθώς και από ελεύθερα επαγγέλματα. Για δε το έτος 01.07.2017 – 30.06.2018 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που δεν θα υπερβαίνει τo ποσό των 680.000,00€.

  4. Την επιλογή της εταιρείας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ" Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, και συγκεκριμένα του ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Ανδρέα Διαμαντόπουλο Αρ. Μητρ. ΣΟΕΛ 25021 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Βάϊο Ριζούλη του Αχιλλέα με Αρ. Μητρ. ΣΟΕΛ 22041 για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2017 – 30.06.2018.  

  5. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 1.585.000€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,25€.

  6. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.585.000€ εκ των οποίων το ποσό των 951.000€ θα διατεθεί για συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 634.000,00€  με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,25€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

  7. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

  (υ)  Με την από 19.10.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 1.585.000€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,25 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 5,389.000,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,85 € ανά μετοχή.

  (φ) Με την από 19.10.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται  κατά ποσό 1.585.000€ με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών ποσού 951.000€ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 634.000€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,25€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3,804.000,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

  8.  Την αλλαγή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την αναδιάρθρωση του μετά τις παρακάτω τροποποιήσεις:

  α)  αποχώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του μη εκτελεστικού μέλους κου. Γεώργιου Π. Βέργου,

  β)  αλλαγή κου. Στέλιου Δ. Βασιλάκη, από εκτελεστικό μέλος σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και τοποθέτηση κας. Μαρίας Π. Χατζηγεωργίου ως εκτελεστικό μέλος.

  Κατόπιν τούτου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

  Εκτελεστικά μέλη:
  1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου.
  2. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου.
  3. Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη

  Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

  1. Σπύρος Μπαρμπάτος του Αντωνίου
  2. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου

  Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει πενταετής και λήγει στις 22 Ιουνίου 2022, όπως είχε ορισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2017.

  9.  Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.  Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Στέλιος Δ. Βασιλάκης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

  ΜΕΛΗ

  Γεώργιος Π. Βέργος.

  Αγγελική Τσαγκαράκη.

  Η αμοιβή για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε να είναι έως του ποσού  των 6.000€  ετησίως.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020