Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 09-Οκτ-2017 12:43

  ΑΕΓΕΚ: Αποτελέσματα της α' επαναληπτικής γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τα αποτελέσματα της εξ αναβολής Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στις 9 Οκτωβρίου 2017.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΓΣ έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

  - Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2016  καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.

  - Απαλλάχθηκαν  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2016.

  - Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2017 η ελεγκτική εταιρία TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ,  η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή,  και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός  της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 5.000,00  ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο.

  (α) Εγκρίθηκαν  οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016, ύψους 9.558,85 ευρώ και 59.296,22 ευρώ αντίστοιχα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων) και 

  (β)προεγκρίθηκαν  αμοιβές ,για τις παρασχεθησόμενες από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη  του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2017, συνολικού ύψους έως 30.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  - Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 2.3.2017, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Κουτσούκαλη,  από τον εκλεγέντα κο Δημήτριο Νίκα, ο οποίος συμπληρώνει ως μέλος και την Επιτροπή Ελέγχου. 

  Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 5 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 13.005.700 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ