Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 02-Οκτ-2017 17:16

  Λιβάνης: Υπάρχει οικονομικό πλάνο για την αναστροφή της οικονομικής κατάστασης του ομίλου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Διοίκηση της Λιβάνης ανακοίνωσε ότι έχει γενικότερο οικονομικό πλάνο που σκοπεύει να εφαρμόσει για την αναστροφή της οικονομικής κατάστασης του ομίλου και την καλυτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.

  Αναλυτικά: Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών αγορών κατά τη συνεδρίαση της 14/4/2016 αποφάσισε τη μεταφορά της μετοχής της "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λόγοι της απόφασης βάσει του άρθρου 3.1.2.4. του κανονισμού του Χ.Α. είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2015 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

  Στο τρέχον οικονομικό κλίμα, με εμφανή τα σημάδια της οικονομικής ύφεσης (πτώση πωλήσεων, ανεργία, έλλειψη ρευστότητας, αύξηση φορολογίας κ.λπ.) η λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου εμφανίζει,  χρηματοοικονομικές αδυναμίες στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικές αδυναμίες συνίστανται στις σωρευμένες ζημιές που έχουν σαν συνέπεια την μείωση των ιδίων κεφαλαίων.  

  Επίσης, η ανακατάταξη δανείων που έγινε από μακροπρόθεσμα σε βραχυπρόθεσμα το 2016, επιβάρυνε το κεφάλαιο κίνησης. Οι ζημιές της περιόδου (Α' εξάμηνο 2017) εμφανίζονται μειωμένες σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (Α' εξάμηνο 2016) λόγω στοιχείων του Ενεργητικού. Όλα αυτά εν γένει συνέτειναν στην ύπαρξη λειτουργικών ζημιών και στην σώρευση ζημιών με συνέπεια την μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου. Σημαντικές απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων έγιναν και στις προηγούμενες χρήσεις 2015 και 2016. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και αυτό οφείλεται στο γενικότερο κακό οικονομικό κλίμα της χώρας και ειδικότερα του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η Διοίκηση έχει γενικότερο οικονομικό πλάνο που σκοπεύει να εφαρμόσει για την αναστροφή της οικονομικής κατάστασης του ομίλου και την καλυτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ