Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 23-Αυγ-2017 09:55

  Κτήμα Λαζαρίδη: Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ οι μετοχές από 28/8

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η 28η/08/2017 ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών με απόφαση της εταιρείας KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

  Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με  την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 29/08/2017 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

  Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 2.212.672 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 01/09/2017. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

  Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14 Ιουλίου 2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 796.561,92 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση του εξής αφορολόγητου αποθεματικού "AΦΟΡΟΛΟΓΗΤA AΠΟΘ/ΚA Ν.1892/90 AΡ.12" που σχηματίστηκαν από κέρδη των χρήσεων 1993 έως και 1999.

  Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 2.212.672 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστη, και την δωρεάν διανομή τους στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 1,4 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

  Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (6.486.289,92€), διαιρούμενο σε δέκα οκτώ εκατομμύρια δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο (18.017.472) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36€ εκάστη.

  Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης- Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.Μ.Η. -  με την αριθ. Καταχώρησης 81524-21/07/2017απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της  22/08/2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του Ν.3401/2005 το οποίο είναι διαθέσιμο  σε ηλεκτρονική μορφή στο Χ.Α. στην ιστοσελίδα www.helex.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.domaine-lazaridi.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας τηλ. 2521082348.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ