Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 05-Ιουλ-2017 13:08

  Έδραση: ΓΣ στις 31/7

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έδραση, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

  Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016-31.12.2016 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.                             

  Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.

  Θέμα 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.

  Θέμα 5ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.

  Θέμα 6ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

  Θέμα 7ον : Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασχηματισμού για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. , EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ENVIPROSYSTEMS ATE με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη όπως επικυρώθηκε από την απόφαση 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

  Θέμα 8ον : Ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο  εφαρμογής της απόφασης 779/15 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την εξυγίανση της εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 106β του Πτ.Κ.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η  Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ