Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 21-Ιουν-2017 20:19

  Logismos: Μη διανομή μερίσματος και εκλογή νέων μελών ΔΣ, ενέκρινε η ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέων μελών ΔΣ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της Logismos στις 21 Ιουνίου. Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη ΓΣ συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

  1.    Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2016 - 31/12/2016, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη επάρκειας του φορολογικού αποτελέσματος.

  2.    Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 -31/12/2016.

  3.    Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) με τον κ. Σωτήριο Φραντζανά ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες

  Εξέλεξε για τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει για την χρήση 2017 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) με τον κ. Σωτήριο Φραντζανά ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.

  4.    Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

  5.    Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και συνδεδεμένων μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2017.

  6.    Εξέλεξε νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου τον κ.Οδυσσέα Σπύρογλου με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Βασιλείου Καφάτου και τον κ. Ευάγγελο Κατσάδα με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους. Η θητεία των νέων μελών θα είναι ετήσια και θα λήξει μαζί με αυτήν των υπολοίπων μελών στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018.

   7.  Εξέλεξε τα μέλη που συγκροτούν την επιτροπή ελέγχου και όρισε τη σύσταση ως ακολούθως: κ.κ. Νικόλαος Παππάς, Πρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του       Δ.Σ., 2. Ιωάννης Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 3. Οδυσσέας Σπύρογλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

  8.   Ενέκρινε την αποδέσμευση αποθεματικών λόγω παρέλευσης πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των αντιστοίχων επενδύσεων.

  9.   Ενέκρινε τη δέσμευση αποθεματικού για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 και την απαγόρευση διανομής του πριν την παρέλευση της πενταετίας.

  Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ