Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 08-Ιουν-2017 16:58

  Χαϊδεμένος: Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρία Χαϊδεμένος ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 8/6/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο.

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 81,857 % των μετοχών της εταιρίας, ήτοι 6.827.473μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.827.473
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,857%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.827.473
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.827.473 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
  Απαλλάχθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.827.473
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,857%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.827.473
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.827.473 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  3. Εκλογή τακτικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.
  Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.827.473
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,857%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.827.473
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.827.473 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 σύμφωνα με το άρθρ. 24 Κ.Ν. 2190/1920
  Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2016 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές για την χρήση 2017.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.827.473
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,857%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.827.473
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.587.216 (96,481%). Κατά 104.507 (1,531%). Λευκά/Αποχή: 135.750 (1,988%)

  5. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920.
  Εγκρίθηκαν συμβάσεις συνδεδεμένων προσώπων με την εταιρία.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.827.473
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,857%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.827.473
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.827.473 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου
  Εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα τρία πρόσωπα για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου: Σπυρίδων Δούλφηςτου Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας). Δημήτριος Χριστακόπουλος του Παρασκευά, Μέλος της επιτροπής ελέγχου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από το 2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας). Ήρα Καλιαμπέτσου του Γεωργίου, Μέλος της επιτροπής (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από το 2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας).
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.827.473
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,857%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.827.473
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.827.473 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  7. Άλλα θέματα
  -

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ