Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 31-Μαϊ-2017 18:49

  Περσεύς: Την εκλογή νέου ΔΣ ενέκρινε η ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Περσεύς στις 28/4. Αναλυτικά, κατά την γενική συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

  1.   Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.


  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.416.665
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,42%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.416.665
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.416.665, κατά: 0, αποχή: 0

  2.   Ενέκριναν ομόφωνα της Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.416.665
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,42%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.416.665
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.416.665, κατά: 0, αποχή: 0

  3.   Την ομόφωνη απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016) και ενέκριναν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.416.665
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,42%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.416.665
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.416.665, κατά: 0, αποχή: 0

  4.   Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2017 – 31/12/2017).
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.416.665
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,42%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.416.665
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.416.665, κατά: 0, αποχή: 0


  5. Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό ως τακτικής Ελέγκτριας της κας Χρυσούλας Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και ως αναπληρωματικού του κου Ιωάννη Γ. Τολιόπουλου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μελών της Ελεγκτικής Εταιρείας "VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. με δ.τ. Ecovis VNT Auditing S.Α." με ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 και όρισε την αμοιβή αυτών.


  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.416.665
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,42%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.416.665
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.416.665, κατά: 0, αποχή: 0

  6.  Ενέκριναν ομόφωνα την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.


  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.416.665
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,42%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.416.665
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.416.665, κατά: 0, αποχή: 0

  7.   Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι:

  Γεώργιος Β. Αντύπας, Δημήτριος Β. Σμυρνής, Χρήστος Α. Μπουγιουκλής, Αριστείδης Ι. Χρόνης, Μιχαήλ Ν. Παναγής, Σωτήριος Α. Πάνου και Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη. Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα θα πραγματοποιηθεί άμεσα.


  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.416.665
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,42%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.416.665
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.416.665, κατά: 0, αποχή: 0


  8.   Εξέλεξαν νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:


  1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡ. ΠΑΝΟΥ
  2. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΧΡΟΝΗΣ
  3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ


  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.416.665
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,42%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.416.665
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.416.665, κατά: 0, αποχή: 0

  9.   Ενέκριναν ομόφωνα τις Συμβάσεις και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/1920, τα οποία και υπεβλήθησαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.


  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.416.665
  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,42%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.416.665
  Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.416.665, κατά: 0, αποχή: 0

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ