Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 23-Μαϊ-2017 10:08

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Αίτημα squeeze out υπέβαλε η Home Holdings

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Ιονικής Ξενοδοχειακής, ονομαστικής αξίας 8,63 ευρώ έκαστη, υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Home Holdings.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών στο πλαίσιο της από 22 Δεκεμβρίου 2016 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει η Home Holdings, και σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στις 17 Μαΐου 2017 η Home Holdings κατείχε συνολικά 13.281.601 μετοχές (εκ του συνόλου των 13.404.440 μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 99.08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα "Συντονισμένα Πρόσωπα") δεν κατείχαν Μετοχές κατά την ως άνω ημερομηνία.

  Κατόπιν των ανωτέρω, η Home Holdings, με την αίτησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει, ήτοι συνολικά 122.839 κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου Μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 0.92% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των 10,02 ευρώ ανά Μετοχή, σε μετρητά. Από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθούν ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) και τα σχετικά δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ύψους 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης), που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά Μετοχών, σύμφωνα με το νόμο και την υπ' αριθμ. 1/223/28.1.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως ισχύει.

  Η πρόθεση της Home Holdings να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2.14 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε την 4η Απριλίου 2017 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Η άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ' αριθμ. 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ