Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 19-Μαϊ-2017 11:50

  Μαθιός Πυρίμαχα: Στις 19/6 η Γ.Σ. για έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 19 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων, την έγκριση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. και την εκλογή νέου Δ.Σ.

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 πμ. στον Ρέντη ,Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

   

      1.      Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
      2.      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2016.
      3.      Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
      4.      Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2017.
      5.      Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
      6.      Έγκριση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  στις 8/6/2017  και θα προταθεί για  ποσόν  3.930 ευρώ, με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 1.500  νέων μετοχών ονομαστικής αξίας  2,62 εκάστης , σε τιμή  έκδοσης 22,00  ευρώ ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης

  7. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε Διοικητικά Συµβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α  παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των µετ' αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε  παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

  8. Εκλογή  νέου  Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του

  9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

  10. Eπανέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση,  της από 25/8/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, περί παροχής εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2016 έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την συνδρομή  των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου.  Η εγγύηση παρεσχέθη σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προς την  Βουλγαρική Τράπεζα "PIRAEUS BANK BULGARIA AD”.

  11.  Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων