Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 03-Μαϊ-2017 18:31

  Περσεύς: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Μαίου 2017

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Μαίου 2017 κάλεσε τους μετόχους της η Περσεύς. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   

  1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
  2. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016) και έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.
  4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2017 – 31/12/2017).
  5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
  6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
  9. Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/1920.
  10. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει την 12η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ