Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 03-Οκτ-2016 17:19

  Λιβάνης: Ενέργειες άρσης της επιτήρησης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί προκειμένου να αρθεί η επιτήρηση από τις μετοχές της γνωστοποιεί η εταιρεία Λιβάνης, με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων για το α' εξάμηνο 2016.

  Αναλυτικά, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών αγορών κατά τη συνεδρίαση της 14/4/2016 αποφάσισε τη μεταφορά της μετοχής της "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λόγοι της απόφασης βάσει του άρθρου 3.1.2.4. του κανονισμού του Χ.Α. είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2015 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

  Η εταιρεία σημειώνει ότι "Στο τρέχον οικονομικό κλίμα, με εμφανή τα σημάδια της οικονομικής ύφεσης (πτώση πωλήσεων, ανεργία, έλλειψη ρευστότητας, αύξηση φορολογίας κ.λπ.) η λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου εμφανίζει, χρηματοοικονομικές αδυναμίες στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικές αδυναμίες συνίστανται κυρίως στις αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, στις σωρευμένες ζημιές που έχουν σαν συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να καταστούν αρνητικά και στο αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, η ανακατάταξη δανείων που έγινε από μακροπρόθεσμα σε βραχυπρόθεσμα επιβάρυνε το κεφάλαιο κίνησης. Οι ζημιές της περιόδου εμφανίζονται στα αυξημένα αυτά επίπεδα λόγω της μείωσης του τζίρου, στην αδυναμία συγκράτησης των εξόδων και στην διενέργεια αυξημένων προβλέψεων. Όλα αυτά εν γένει συνέτειναν στις αυξημένες λειτουργικές ζημιές και στην σώρευση ζημιών με συνέπεια την μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και αυτό οφείλεται στο γενικότερο κακό οικονομικό κλίμα της χώρας και ειδικότερα του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η Διοίκηση έχει γενικότερο οικονομικό πλάνο, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2016, που σκοπεύει να εφαρμόσει για την αναστροφή της οικονομικής κατάστασης του ομίλου και την καλυτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ