Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Ιουλ-2016 18:28

  Κεραμεία Αλλατίνη: Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνήλθαν οι μέτοχοι της Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη, στις 7 Ιουλίου και συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα. 

  Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, της Γενικής Συνέλευσης προήδρευσε, προσωρινά, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλεύς Κώτσιας, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Στάμου Ευάγγελο.

  Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

  Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 – 31/12/2012.Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στον Ισολογισμό καθώς και επί των παρατηρήσεων των ορκωτών ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων.

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2012.

  Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

  Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1 – 31/12/2012.

  Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως για την εκλογή ορκωτών ελεγκτών

  Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί και ομόφωνα, για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 – 31/12/2013, ως Τακτικό  Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή την κ. Γκόγκου Ιωάννα του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13041) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Καραθάνο  Aθανάσιο  του  Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 47831) της αυτής ελεγκτικής εταιρείας.

  Επί του 4ου θέματος σχετικά με την  Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν.. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

  Ο κ. Πρόεδρος της ΓΣ ανακοινώνει ότι λόγω  του  ότι  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  αμείβονται  δεν  υφίσταται  τέτοιο   θέμα  αποζημίωσης αυτών.

  Επί του 5ου θέματος αξιολόγηση της σύμβασης και των ενεργειών της εργολάβου εταιρείας για την αξιοποίηση του εταιρικού ακινήτου στην περιοχή Χαριλάου. Ενημέρωση των μετόχων ως προς την πορεία της σύμβασης, και τις ενέργειες του Δ.Σ. Έγκριση και επικύρωση όλων των μέχρι τούδε πράξεων και ενεργειών του Δ.Σ. που μεσολάβησαν μέχρι και την αναβίωση της εταιρείας και την εκλογή νέου Δ.Σ. και μέχρι σήμερα. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ακινήτου ως εκτός σχεδίου πόλεως, με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις, και τύχη της σύμβασης με την εργολάβο εταιρεία.

  Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρεται στο θέμα της αξιοποίησης του μεγάλου εταιρικού ακινήτου της Κεραμείας και στο ιστορικό της κατάρτισης της σύμβασης με τεχνική εταιρεία, με στόχο την προώθηση της αξιοποίησης του ακινήτου στα πλαίσια της ένταξης αυτού στο σχέδιο πόλης και την βέλτιστη αξιοποίηση αυτού ως εμπορικού κέντρου, σύμφωνα με τις υποδειχθείσες τότε ως επωφελέστερες λύσεις από την εν λόγω τεχνική εταιρεία, και επισημαίνει τα ουσιώδη σημεία αυτής, και τα προβλεπόμενα τρία στάδια εκτέλεσης του έργου. Δυστυχώς παρατηρείται μια στασιμότητα και μία διαφορετική εξέλιξη των πραγμάτων από την αναμενόμενη στην κατεύθυνση αξιοποίησης του ακινήτου ως κατά βάση εμπορικού κέντρου.

  Όπως γνωρίζετε το 2006, με την υπ' αριθμ. Υ.Α./ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/30849/899/16-5-06, μετά από εισήγηση του Κ.Σ.Ν.Μ. χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία τα συγκεκριμένα κτίρια 1, 2, 3 , 9, 10 του κεντρικού συγκροτήματος, καθώς και τα κτίσματα 16 (φυλάκιο) και 20 (πρώην μπαρ Αλλατίνη). Σε τμήμα του ισογείου στο κτίριο 1 προβλέπεται η λειτουργία ως μουσείο του "εαυτού" του μίας μονάδας φούρνου από τις έξι που υπάρχουν. Για το υπόλοιπο κτίριο οι χρήσεις οριοθετούνται με συμβατότητα στέγασης εκθεσιακών ή άλλων πολιτιστικών λειτουργιών. Για τους παραπάνω λόγους η απόφαση προβλέπει, να διεξαχθεί δημόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός από το Δήμο, προκειμένου τα διατηρητέα να ενταχθούν στο ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης.
  Την ίδια χρονιά, όλα τα άλλα κτίσματα κατεδαφίστηκαν και προφανώς δημιουργήθηκε ένα καθεστώς στην ιδιοκτησία "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε." με πολλές δυνατότητες αξιοποίησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Φ.Ε.Κ. 270/τ.Δ'/1985 άρθρο 4-5).

  Επίσης, το 2006, ο Δήμος, στα πλαίσια της απόφασης Διατήρησης, προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με το Ν. 3316/05 για ανάθεση της προκαταρκτικής μελέτης ανάπλασης της Ν.Α. πύλης της Θεσσαλονίκης, σε μία συνολική έκταση 365 στρεμμάτων, στην περιοχή της Ν. Ελβετίας, από τα οποία τα 82 περίπου στρέμματα αφορούσαν τα ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ. Οι μελέτες προέβλεπαν κατά βάση την δυνατότητα αξιοποίησης του εταιρικού ακινήτου, στα πλαίσια του επιθυμητού σκοπού. Για την περαιτέρω προώθηση του όλου θέματος, υπεγράφη στις 29/11/2007 η σύμβασή μας με την εργολάβο εταιρεία, με στόχο την επωφελέστερη δυνατή αξιοποίηση του ακινήτου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ένταξη του ακινήτου στο σχέδιο πόλης με χρήσεις εμπορικού πολεοδομικού κέντρου για εμπορικές δραστηριότητες, την σύνδεση του κτιρίου με τις οδούς Νέας Εγνατίας και Μιχ. Ψελλού, την εξάντληση των οικοδομικών μεγεθών ανάπτυξης με επίτευξη αυξημένου συντελεστή δόμησης  κλπ., και μετά από αυτά την έκδοση των οικοδομικών αδειών για την ανέγερση και αξιοποίηση των ακινήτων. Οι στόχοι αυτοί στηρίχθηκαν σε σχετική μελέτη που είχε συντάξει η εργολάβος εταιρεία και στις εισηγήσεις της, και αποτέλεσαν την βάση της βουλήσεως  και προθέσεώς μας για την κατάρτιση της σύμβασης μαζί της μετά από διαβουλεύσεις και συζητήσεις που προηγήθηκαν.

  Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλεπόταν η εκτέλεση του έργου σε τρεις ενότητές, η πρώτη των οποίων αφορούσε τις προκαταρκτικές δράσεις, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσίαση των προοπτικών ανάδειξης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ώστε να δημιουργηθεί ένα καλαίσθητο υπερτοπικού χαρακτήρα κέντρο, με πολλαπλές λειτουργίες, προσαρμοσμένο στο περιβάλλον με χώρους πρασίνου και αναψυχής κλπ., υποστηριζόμενες με αρχιτεκτονικές, περιβαλλοντικές, συγκοινωνιακές ή άλλες μελέτες που θα απαιτούντο σε πρώτο στάδιο, μέχρι και την οριστικοποίηση της ένταξης του ακινήτου στο σχέδιο πόλης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την βούληση των μερών. Ενώ το δεύτερο στάδιο αφορούσε κυρίως την μετά την ένταξη εκπόνηση των μελετών για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και το τρίτο την ανοικοδόμηση και αποπεράτωση του έργου.

  Διαβλέποντας μια σημαντική καθυστέρηση και μη έχοντας ενδείξεις για την εκ μέρους της εργολάβου εταιρείας, έναρξη έστω εκτέλεσης της πρώτης φάσης του έργου, ζητήσαμε εγγράφως με ανταλλαγή των εξωδίκων που σας αναφέρω, από τον Μάιο του 2015, να μας γνωρίσουν εγγράφως εάν έχουν προβεί και σε ποιες συγκεκριμένα ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και επίσης να μας γνωρίσουν ένα πιθανό  χρονοδιάγραμμα που λόγω της εμπειρίας τους  μπορούν να προσδιορίσουν. Με τις απαντήσεις της η εργολάβος εταιρεία ισχυρίστηκε αόριστα ότι τάχα μας ενημέρωνε για την πορεία του έργου, χωρίς ωστόσο να μας χορηγήσει κάποιο στοιχείο ή έγγραφο που θα αποδείκνυε τεκμηριωμένα τις εργασίες της ή έστω την έναρξη αυτών. Τους εξηγήσαμε ότι η καθυστέρηση, όπου και αν αυτή οφείλεται, ζημιώνει πάρα πολύ την εταιρεία, καθώς εδώ και οκτώ χρόνια δεν φαίνεται να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου που έχει συμφωνηθεί. Ζητήσαμε να γίνει συνάντηση, για να εξετασθεί η δυνατότητα μεταβολής του βασικού σχεδιασμού και διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων στην βάση της αξιοποίησης των εταιρικών ακινήτων ως εκτός σχεδίου, σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχουν οι ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις, αντί να αναμένουμε για πολλά ακόμη χρόνια την ένταξη του ακινήτου στο σχέδιο πόλης, με αβέβαιη την δυνατότητα και τον τρόπο αξιοποίησης που το σχέδιο θα προβλέπει. Τέτοια συνάντηση για διάφορους λόγους δεν πραγματοποιήθηκε έως σήμερα. Στο μεταξύ, τον Δεκέμβριο του 2015 αναρτήθηκε όπως γνωρίζετε σε δημόσια διαβούλευση η συνταχθείσα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης μελέτη αναθεώρησης του Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης, (Στάδιο Β1), με την οποία ουσιαστικά για πρώτη φορά ενημερωνόταν η εταιρεία μας για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το ακίνητο, οι οποίες δυστυχώς απέχουν πολύ από τους σχεδιασμούς και τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο πλευρών, που οδηγούν σε σημαντική απομείωση της αξίας του ακινήτου, παρά τα αντίθετα υποστηριζόμενα από την εργολάβο εταιρεία, σύμφωνα με μία πρώτη αξιολόγηση που θέτουμε υπόψη σας. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται η έλλειψη πάσης εκ μέρους της εργολάβου ουσιαστικής συνεργασίας με τον Δήμο και την μελετητική ομάδα, στα πλαίσια της ανάδειξης των προνομίων και των δυνατότητων αξιοποίησης του ακινήτου, ως του μεγαλύτερης εκτάσεως  (82 περίπου στρεμμάτων) ιδιωτικού ακινήτου στη περιοχή, όπως ειδικότερα θα σας εξηγήσει και ο κ. Καραβασίλης.

  Εκθέτουμε κ. μέτοχοι, ότι λόγω της μακρόχρονης καθυστέρησης, που μεσολάβησε, του χρόνου που απαιτείται για την οριστική ένταξη του ακινήτου στο σχέδιο πόλης και περαιτέρω του χρόνου που απαιτείται για την αξιοποίηση αυτού, των σημαντικών προβλημάτων που ανακύπτουν από το προτεινόμενο σχέδιο, την καθυστέρηση άλλως την μη εκτέλεση των αναγκαίων προαπαιτούμενων από την εργολάβο εταιρεία για την υλοποίηση του σκοπούμενου έργου, την μετά βεβαιότητος διαπίστωση ότι το έργο δεν μπορεί να εκτελεσθεί στον προβλεφθέντα αρχικά χρόνο, το γεγονός ότι με βάση το προτεινόμενο σχέδιο δεν φαίνεται δυνατή η υλοποίηση του έργου όπως αρχικά είχε προβλεφθεί ως μεγάλο υπερτοπικού χαρακτήρα  πολεοδομικού εμπορικού κέντρου κλπ., στο οποίο αποβλέπαμε και στο οποίο στηρίξαμε την βούληση για κατάρτιση της σύμβασης, το γεγονός ότι περαιτέρω καθυστέρηση αποβαίνει προφανώς σε βάρος της εταιρείας και ίσως οδηγεί και σε κατακερματισμό του ακινήτου, εξετάζουμε την δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης αυτού (διατηρητέων, σύνδεσης με μετρό, υπογείου πάρκινγκ κλπ.) κατά τον επωφελέστερο τρόπο και την δυνατότητα υπαναχώρησης από την σύμβαση με την εργολάβο εταιρεία, η οποία εμμένει ότι η επωφελέστερη αξιοποίηση είναι αυτή που μας είχε αρχικά προτείνει.

  Στο σημείο αυτό το παριστάμενο μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Καραβασίλης έλαβε τον λόγο και εξέθεσε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την διαμορφωθείσα κατάσταση από το σχέδιο του νέου Γ.Π.Σ., τις προβλέψεις αυτού, τις δυσμενείς συνέπειες για την εταιρεία σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό στον οποίο απέβλεψαν τα μέρη κατά την κατάρτιση της σύμβασης, την ουσιαστική παράλειψη έναρξης εκτελέσεως των ανειλημμένων υποχρεώσεων της εργολάβου και των ενεργειών στις οποίες όφειλε να προβεί και τις επιβαλλόμενες σήμερα το ταχύτερο δυνατό ενέργειες ώστε να προληφθούν δυσμενέστερες επιπτώσεις όσον αφορά την αξιοποίηση του ακινήτου.

  Τούτων δοθέντων και αναλυτικά εκτεθέντων, η Γενική Συνέλευση μετά διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και διευκρινίσεων, ομόφωνα εγκρίνει όλες τις εξώδικες ενέργειες και πράξεις του Δ.Σ. που προηγήθηκαν προς την εργολάβο εταιρεία, θεωρεί ότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση βλάπτει πολλαπλώς την εταιρεία η οποία δεν μπορεί να τίθεται σε αναγκαστική αδράνεια και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να εξετάσει και λάβει κατά την κρίση του κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέτρο για την άμεση κατά το δυνατόν και επωφελέστερη αξιοποίηση του ακινήτου, ενόψει και των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί.

  Επί του  6ου θέματος  διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

  Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρεται στην λήξη της καταστατικής διάρκειας της εταιρείας που επήλθε στις 18/02/2014, λόγω παρέλευσης του χρόνου αυτής, και στην επακολουθήσασα αναβίωσή της με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ταυτόχρονη εκλογή νέου Δ.Σ. αυτής, που όλα εγκρίθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, και δημοσιεύθηκαν όπως ο νόμος ορίζει στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα, και έκτοτε η εταιρεία λειτουργεί κατά τους νόμιμους τύπους. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει και πάλι όλες της επί του θέματος ενέργειες και πράξεις του Δ.Σ..

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ