Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 01-Ιουλ-2016 11:38

  Τρόπαια Συμμετοχική: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2016 η Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, στην οποία παρέστησαν 23 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 3.318 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 64,94% του συνόλου των μετοχών. 

  Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

  1. Αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.318 μετοχές, και 3.318 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015,  την ΄Εκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Απάλλαξε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.318 μετοχές, και 3.318 έγκυρες θετικές ψήφους) το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

  3. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.318 μετοχές, και 3.318 έγκυρες θετικές ψήφους) η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2015 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε." (πρώην BDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ).

  4. Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.318 μετοχές, και 3.318 έγκυρες θετικές ψήφους) οι αμοιβές και αποζημιώσεις της χρήσεως 2015 που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση.

  5. Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.318 μετοχές, και 3.318 έγκυρες θετικές ψήφους) συμβάσεις που έγιναν για το έτος 2015 της Εταιρείας με εταιρείες συμφερόντων προσώπων και με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4, 5 του Ν.2190/20.

  6. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.318 μετοχές, και 3.318 έγκυρες θετικές ψήφους) η παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας, όπως μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20) εταιρειών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ