Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 29-Ιουν-2016 12:03

  Ελ. Μουζάκης: Τι αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τις αποφάσεις που έλαβε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  που συνήλθε την 28η Ιουνίου 2016 ανακοίνωσε η Ελ. Μουζάκης.

  Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

  Αποφασίστηκε η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2015 ( 1/1 – 31/12/2015).

  Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

  Εγκρίθηκε η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 30.6.2015.

  Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού  μικτού ποσού 10.256,00 ευρώ, για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

  Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2016, ίδιες αμοιβές με το  2015 ήτοι 10.256,00 ευρω.

  Εξελέγησαν  για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2016, μετά από έλεγχο των προσφορών  που είχε στην διάθεσή του  από τις  Ελεγκτικές εταιρείες 1. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε    2. MAZARS ομόφωνα εισηγείται την  ανάθεση του ελέγχου στην . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε   και  την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας ". PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε"    για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας  και του Ομίλου κατά τη χρήση 2016: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.   Καγιούλη Ευστάθιο του Πέτρου  ( Αρ. Μητρώου 13271) και  ως αναπληρωματικό τον κ.  Παναγιώτη Πάτση  ( Αρ. Μητρώου 11921 ).

  Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2016 σε ευρώ 21.120,00 πλέον ΦΠΑ.

  Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

  Δεν προτάθηκαν για συζήτηση άλλα θέματα.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ