Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 21-Ιουν-2016 14:05

  Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της Ιονική Ξενοδοχειακή

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τον ορισμό μελών Ελεγκτικής Επιτροπής αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ιονική Ξενοδοχειακή στις 21/6. Αναλυτικά, κατά την ΓΣ συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

  Θέμα 1ο

  Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  Θέμα 2ο

  Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι  Ορκωτοί  Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2015.

  Θέμα 3ο

  Για τη διαχειριστική χρήση 2016 και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού  και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Εταιρία ΚPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

  Θέμα 4ο

  Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές ορισμένων εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

  Θέμα 5ο

  Ελήφθη απόφαση για τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς .


  Θέμα 6ο

  Ελήφθη απόφαση για ορισμό μελών Ελεγκτικής Επιτροπής κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008.

  Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

  Α) Γεώργιος Αρβανίτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

  Β) Νικόλαος Κουτσός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Γ) Γεώργιος Ποιμενίδης, μη εκτελεστικό μέλος

  Ως επικεφαλής δε της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Αρβανίτης.

  Η θητεία των μελών αυτών θα είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αθήναι, 21 Ιουνίου 2016

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ