Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 17-Ιουν-2016 10:52

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 8 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας κάλεσε η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες τους μετόχους της.

  Θέματα ημερησίας διατάξεως:

  1.         Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2.         Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2015 και την μη καταβολή μερίσματος.

  3.         Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2015.

  4.         Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

  5.         Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.

  6.         Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

  7.         Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.

  8.         Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς

  9.       Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/20

  10.    Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει την 19.07. 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 01.08. 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ