Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 14-Ιουν-2016 13:41

  Κεραμεία Αλλατίνη: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 7 Ιουλίου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Κεραμεία Αλλατίνη όπου θα συζητηθούν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1.    Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
  2.    Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.
  3.    Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης  01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  4.    Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν.. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002
  5.    Αξιολόγηση της σύμβασης και των ενεργειών της εργολάβου εταιρείας για την αξιοποίηση του εταιρικού ακινήτου στην περιοχή Χαριλάου. Ενημέρωση των μετόχων ως προς την πορεία της σύμβασης, και τις ενέργειες του Δ.Σ. Έγκριση και επικύρωση όλων των μέχρι τούδε πράξεων και ενεργειών του Δ.Σ. που μεσολάβησαν μέχρι και την αναβίωση της εταιρείας και την εκλογή νέου Δ.Σ. και μέχρι σήμερα. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ακινήτου ως εκτός σχεδίου πόλεως, με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις, και τύχη της σύμβασης με την εργολάβο εταιρεία.
  6.    Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.
  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Πρώτη Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει  την 17η Ιουλίου 2016, ημέρα Kυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Δεύτερη Επαναληπτική θα συνέλθει την  28η Ιουλίου 2016 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο , χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ