Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Ιουν-2016 18:17

  Τρόπαια Συμμετοχική: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε." σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  Όπως επισημαίνει σχετικά η εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 04:00 μ.μ. στην έδρα της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, για να συζητήσουν  και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε
  •     Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη ώρα 04:00 μ.μ. στην ίδια ως άνω διεύθυνση,
  •    Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04:00 μ.μ. στην ίδια επίσης διεύθυνση.
  Στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, αυτές θα γίνουν χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  1.    Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015, με τις σχετικές Εκθέσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2015.
  3.    Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4.    Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2015 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2016.
  5.    Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
  6.    Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών.
  7.    Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ