Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 08-Ιουν-2016 16:19

  ΔΕΗ: Στις 30 Ιουνίου η προκήρυξη για την πώληση μετοχών του ΑΔΜΗΕ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 30 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ στο πλαίσιο της οποίας να συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση για την πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σε στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.

  "Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουνίου και θα υπάρξει ενδιαφέρον από τους επενδυτές", δήλωσε στο Reuters o διευθύνων σύμβουλος Μανώλης Παναγιωτάκης, αναφορικά με την προκήρυξη.

  Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης είναι τα εξής:

  ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 έως 31.12.2015) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

  ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

  ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

  ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.

  ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ' άρθρο 37 του  Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

  ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Λήψη απόφασης για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 143 Ν. 4389/27.5.2016 (ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) και ειδικότερα της περ. β. της παρ. 1 αυτού, που αφορούν σε:

  α)  την πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να περιέλθουν στην εταιρεία που συστήνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145,

  β) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σε στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 144, και

  γ) τη σύσταση Εταιρείας Συμμετοχών της ΔΕΗ Α.Ε., με μοναδικό μέτοχο αρχικώς τη ΔΕΗ Α.Ε., την έγκριση του καταστατικού αυτής, καθώς και τη μεταβίβαση σε αυτήν, υπό μορφή εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

  ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.  

  ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Εκλογή πέντε (5) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.

  ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ