Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 11-Νοε-2015 19:06

  Μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες για την Attica Bank

  Μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες για την Attica Bank
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:50

  Σε χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνονται τελικών οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank κατόπιν της αξιολόγησης του capital plan της από την ΤτΕ. 

  Ειδικότερα, οι κεφαλαιακές ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν ανέρχονται σε 584 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο (από 857 εκατ. ευρώ πριν) και σε *748 εκατ. ευρώ υπό το δυσμενές σενάριο (από 1,021 δισ. ευρώ). 
  (*και όχι 784 εκατ. ευρώ που είχε αναφερθεί εκ παραδρομής από την τράπεζα)

  Κατόπιν αυτού, η Τράπεζα ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 750 εκατ. ευρώ με σκοπό την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος που υπολογίστηκε βάσει της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

  Η Τράπεζα σκοπεύει να ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πριν το τέλος του έτους, μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους, και διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών σε ενδιαφερομένους επενδυτές .

  Εφόσον προκύψει μη καλυπτόμενο ποσό θα ζητήσει την κάλυψη του από το ΤΧΣ σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου  3864/2010 ως ισχύει.

  Ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας, το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, ο οποίος σήμερα κατέχει το 50,67% των κοινών μετοχών της Τράπεζας, έχει ήδη από το 2014 γνωστοποιήσει στην Τράπεζα την απόφασή του να στηρίξει έμπρακτα την ανακεφαλαιοποίησή της.

  Έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Νοεμβρίου

  Γενική συνέλευση των μετόχων της στις 22 Νοεμβρίου συγκαλεί η Attica Bank με θέμα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και reverse split της μετοχής της.

  Κατόπιν αυτού, και αφού ανακληθούν οι αποφάσεις της γ.σ. της γ.σ. της 10.12.2014 της Τράπεζας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 433 εκατ. ευρώ, θα τεθεί προς έγκριση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 και του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) µέχρι ποσού ευρώ επτακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (€ 750 εκατ.) µε µετρητά και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Επίσης θα ζητηθεί παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆.Σ. να διαθέσει ελεύθερα τις τυχόν αδιάθετες µετοχές σε µετόχους ή µη της Τράπεζας και πρόσκληση προς το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να συµµετάσχει στην κάλυψη τυχόν αδιαθέτων µετοχών κατά τον Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) ή µε οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη καταβάλλοντας µετρητά ή εισφέροντας χρηµατοοικονοµικά µέσα κυριότητας του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Παράλληλα θα ζητηθούν εξουσιοδοτήσεις για έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες, ιδίως υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες (Contingent Convertible Securities) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 36/2.11.2015 µε παράλληλη κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών μετόχων.

  Επιπλέον οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας θα καλυφθούν με αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 95.570.496,60 ευρώ µε µετατροπή των οµολογιών του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου της τράπεζας σε µετοχές και έκδοση 318.568.322 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

  Επιπλέον, στη γ.σ. θα τεθεί και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 356.050.018,10 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε ταυτόχρονη µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε το ίδιο ποσό και ισόποση διαγραφή ζηµιών και µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής µετοχής στο προ της κεφαλαιοποίησης διαφοράς υπέρ το άρτιο επίπεδο.

  Στη γενική συνέλευση των μετόχων θα προταθεί και αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής µετοχής µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των κοινών µετοχών της Τράπεζας (reverse split). Επίσης, η διαγραφή ζηµιών ύψους έως 158.569.495,69 ευρώ µέσω ειδικού αποθεµατικού µετά τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. 

  Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της Γ.Σ. στη στήλη "Σχετικά Αρχεία". 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  Αttica Βank (112 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων