Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 30-Σεπ-2015 16:50

  Κεραμεία Αλλατίνη: Παράταση διάρκειας της εταιρείας για 50 επιπλέον έτη, εκλογή νέου Δ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:10

  Η αναβίωση της εταιρείας Κεραμεία Αλλατίνη και η παράταση της διάρκειάς της για 50 επιπλέον έτη - δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2064 - αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Τα  θέματα  ήταν  τα  εξής:

  1. Αναβίωση της εταιρείας σύμφωνα με της διατάξεις του νόμου λόγο λήξεως της καταστατικής διάρκειας  αυτής.

  2. Eκλογή νέου  Διοικητικού Συμβουλίου.

  3.  Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

  Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

  Μετά  από  την  εισήγηση  προς  την Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  του  παραπάνω  θέματος  από  τον  Πρόεδρο  αυτής , αποφασίστηκε  ομόφωνα  η  αναβίωση  της εταιρείας  για  άλλα  50  έτη   μέχρι  τον  Φεβρουάριο του  έτους  2064.

  Επί του 2ο  θέματος  εκλογής νέου Δ.Σ. λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού και Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.

  Η Γενική Συνέλευση μετά διαλογική συζήτηση παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζει και προβαίνει στην εκλογή του νέου εξαμελούς Δ.Σ. της εταιρείας με τριετή θητεία μέχρι την 30/09/2018, και συγκεκριμένα τριών εκτελεστικών και τριών ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ 1 του Ν. 3016/2002.

  Συγκεκριμένα εκλέγονται οι κ.κ.

  1.Αχιλλεύς Κώτσιας του Κωσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος –Εκτελεστικό  Μέλος

  2. Αθανάσιος  Πρίντζιος  του Αντωνίου Αντιπρόεδρος  του  ΔΣ-Εκτελεστικό Μέλος

  3.Κωνσταντίνος  Καραβασίλης  του  Δημητρίου Εκτελεστικό Μέλος

  4.Ευάγγελος Στάμου του Ιωάννη Μη  Εκτελεστικό και  Ανεξάτητο  Μέλος

  5.Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου Μη  Εκτελεστικό και  Ανεξάτητο  Μέλος

  6.Αστέριος Τριανταφυλλίδης του Ευαγγέλου,Μη  Εκτελεστικό και  Ανεξάτητο  Μέλος

  Ακολούθως η Γ.Σ. προβαίνει ομόφωνα στην εκλογή της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, απαρτιζόμενη από τα ανωτέρω τρία ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

  Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως περί διαφόρων ανακοινώσεων και προτάσεων επί των εταιρικών θεμάτων.

   Στο σημείο αυτό 3 από τους   παριστάμενους μέτοχους το ερώτημα της καθυστέρησης αξιοποίησης του ακινήτου λόγω της μη ένταξης αυτού στο σχέδιο πόλης και τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης αυτού ως εκτός σχεδίου με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Ερωτούν επίσης αν κλήθηκε η εργολάβος εταιρεία να εκθέσει επί τούτου τις απόψεις της και να γνωστοποιήσει αναλυτικά τις ενέργειες, στις οποίες τυχόν έχει προβεί για τον σκοπό αυτό, χορηγώντας αντίγραφα όλων των εγγράφων που υπέβαλε για λογαριασμό της εταιρείας με αριθ. πρωτοκόλλου αυτών, τις τυχόν συνοδευτικές μελέτες κλπ. Η πολύχρονη καθυστέρηση είναι σε βάρος της εταιρείας και περιορίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον ενόψει του γεγονότος ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί παρεμφερείς επενδύσεις εμπορικών κέντρων στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

  Ο παριστάμενος Πρόεδρος της  Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην πρόσφατη ανταλλαγή εξωδίκων μεταξύ της εταιρείας και της εργολάβου, επισημαίνοντας ότι οι απαντήσεις που δίδονται από την εργολάβο για το θέμα αυτό δεν είναι ικανοποιητικές και δεν προβλέπουν κάποιο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου. Οι προσπάθειες από πλευράς της εταιρείας θα συνεχισθούν και θα ενημερωθείτε σχετικά. Ήδη οι σκέψεις της εταιρείας προσανατολίζονται στην αξιοποίηση του ακινήτου με βάση τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις.

  Κατόπιν τούτου, οι μέτοχοι επιφυλάσσονται να επανέλθουν, αφού ενημερωθούν επί του θέματος και ζητούν από τη Διοίκηση να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια.

  Στο σημείο αυτό μη υπάρχοντος άλλου θέματος και μη διατυπωθείσης, ερωτήσεως, ενστάσεως ή αντιρρήσεως τινός υπό των μετόχων, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ