Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 06-Αυγ-2015 15:03

  Χαϊδεμένος: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 9/9

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 ορίζεται ως ημέρα αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οικονομικού ημερολογίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Χαϊδεμένος.

  Σημειώνεται ότι απο την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται με την νέα ονομαστική αξία 1,18 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρω ανά μετοχή.

  Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (recorddate) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Πέμπτη , 10-9-2015.

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη 16-09-2015.

  Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ως ακολούθως: Μέσω των χειριστών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. Για όσους εκ των μετόχων, για διαφόρους λόγους ,δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τις 23-09-2015 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

  Από την 31-12-2015 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας.

  Υπενθυμίζεται ότι η Tακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 17η Ιουνίου 2015, απεφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 166.815 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 Ευρώ σε 1,18 Ευρώ.

  Μετά την ως άνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται  στο ποσό των 9.842.085 Ευρώ, διαιρούμενο σε 8.340.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,18 Ευρώ έκαστη.

  Την 06 -07 - 2015 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. 72372/06-07-2015 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Η Διοικούσα Επιτροπή των Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε στις 05- 08- 2015 για την εν λόγω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, με επιστροφή κεφαλαίου  και καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑΑ σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. 26 απόφαση του ΧΑΑ όπως ισχύει.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ