Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 23-Ιουλ-2015 15:13

  ΑΝΕΚ: Προς σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. για ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ποσό και με όρους που θα αποφασιστούν από την εν λόγω συνέλευση, αποφάσισε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας ΑΝΕΚ που έλαβε χώρα την 22α Ιουλίου.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΝΕΚ είναι οι εξής:

  Θέμα   1ο
   
  Ενέκρινε   την   Ετήσια   Οικονομική   Έκθεση   για   την   εταιρική   χρήση   από   1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές   Καταστάσεις   της   εταιρικής   χρήσης   1ης   Ιανουαρίου   2014  έως   31ης Δεκεμβρίου   2014   μετά   των   σχετικών   Εκθέσεων   και   Δηλώσεων   του   Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Θέμα 2o (Α)  

  Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

  Θέμα   2ο  (Β)

  Ενέκρινε   την   απαλλαγή   των   Ορκωτών   Ελεγκτών   από   κάθε   ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.

  Θέμα 3ο

  Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:

  α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON).
  β) Αραμπατζής Κωνσταντίνος του Αθανασίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)

  Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2015 τους:

  α) Αραμπατζή Αθανασία του Μιχαήλ (GRANT THORNTON).
  β) Πατατούκα Νεκτάριο -Εμμανουήλ  του   Παναγιώτη,   (Σ.Ο.Λ.  α.ε.ο.ε).

  Θέμα 4ο (Α)  

  Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

  Προενέκρινε την  αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

  Θέμα 5ο (Α)

  Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

  Θέμα 5ο (Β)

  Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

  Θέμα 5ο (Γ)

  Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2014.

  Θέμα 5ο (Δ)

  Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2014.

  Θέμα 5ο (Ε)

  Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

  Θέμα 5ο (ΣΤ)  

  Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

  Θέμα 5ο (Ζ)  

  Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

  Θέμα 5ο (Η)

  Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.

  Θέμα 6ο

  Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, τη σύμβαση και αμοιβή του κου Αδαμάντιου Κρασανάκη του Εμμανουήλ, μέλους του ΔΣ ισχύος ενός έτους, ήτοι από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

  Θέμα 7ο

  Ανακοίνωσε την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κου Αδαμάντιου Κρασανάκη του Εμμανουήλ ως μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη Εκτελεστικού Μέλους κου Γεωργίου Μπαουράκη του Μιχαήλ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/20


  Θέμα 8ο

  Ενέκρινε την εκλογή του κου Γεωργίου Φραγκιαδάκη του Φραγκίσκου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Εμμανουήλ Αποστολάκη του Αποστόλου λόγω εκλογής του στην θέση του B  ́ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Θέμα 9o

  Έλαβε απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων , σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20. Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση μέτρων και ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ποσό και με όρους που θα αποφασιστούν από την εν λόγω συνέλευση, ο χρόνος σύγκλησης της οποίας θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνάρτηση με το στάδιο ωρίμανσης των συζητήσεων με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ