Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 29-Ιουν-2015 18:21

  Audiovisual: Στις 27/7 η ΕΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αντικείμενο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω της έκδοσης νέων Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Γ΄, μέχρι του συνολικού ποσού των €11.999.995,00, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και την από 29.06.2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",

  Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρείας την 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, και
  Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της εταιρείας την 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3

  με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως και ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για τη συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω οριζόμενα:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης νέων Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Γ΄, μέχρι του συνολικού ποσού των €11.999.995,00, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

  Οι ειδικότεροι όροι της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν ως εξής:
  - Ορισμός της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ Σειράς Γ΄ στο ποσό των €0,70 ανά μετοχή.
  - Ορισμός του προνομίου των ΠΑΨ Σειράς Γ΄ έναντι των κοινών μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν.
  - Παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ Σειράς Γ΄ του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1.
  - Υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ Σειράς Γ΄ σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους.
  - Διάθεση των ΠΑΨ Σειράς Γ΄ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως ακολούθως:
  α) για ποσό €1.166.585,00 υπέρ της μετόχου της Εταιρείας Doson Investments Company, με κεφαλαιοποίηση ταμειακών διευκολύνσεων που έχει ήδη καταβάλει η τελευταία προς την Εταιρεία,
  β) για το ποσό των €10.833.410,00 υπέρ της εταιρείας Doson Investments Company με καταβολή μετρητών.

  ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

  ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

  ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ