Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 25-Ιουν-2015 09:42

  Logismos: Δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2014 - 31/12/2014 ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Logismos, ενώ επιβεβαίωσε ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη επάρκειας του φορολογικού αποτελέσματος, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

  Ειδικότερα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.742.592 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

  1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2014 - 31/12/2014, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη επάρκειας του φορολογικού αποτελέσματος.

  2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 -31/12/2014.

  3. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2015  καθώς και για τον φορολογικό έλεγχο και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 2015, την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) με τον κ. Σωτήριο Φραντζανά ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Νικόλαο Γεωργιάδη ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.

  4. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

  5. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και συνδεδεμένων μελών του Δ.Σ.

  6. Το Θεμα για την Παράταση Διάρκειας της εταιρείας θα συζητηθεί εν νέου στην επόμενη επαναλληπτική Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 καθώς δεν επετεύχθει η σχετική απαρτία.

  7. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

  Ιδιαίτερα ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δούφος αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της εταιρείας σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας για την ανάπτυξη εφαρμογών Λογισμικού Διαχείρισης Καζίνο για την παγκόσμια αγορά, και τη  δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης (έτος σύνταξης 2008) και για την "Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων – Enterprise Relationship Management ERM" (έτος σύνταξης 2011).

  Επίσης αναφέρθηκε στη δραστηριότητα του τμήματος εφαρμογών καζίνο, όπου το έτος 2014 συνεχίσθηκαν οι ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού.  Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις καζίνο στο εξωτερικό (Λας Βέγκας, Λονδίνο, Χονγκ-Κονγκ/Μακάο) και σε επιχειρηματικές αποστολές για την προώθηση των εφαρμογών της και τη διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.

  Για τη δραστηριότητα του Α΄ Τριμήνου 2015 αναφέρθηκαν τα αποτελέσματα, όπου, ο  κύκλος εργασιών ανήλθε σε 646.446,63 ευρώ σε σχέση µε το 2014 που ήταν 476.439,01 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 327.490,64 ευρώ σε σχέση µε το 2014 που ήταν 247.247,40 ευρώ. Ως προς το αποτέλεσµα προ φόρων το 2015 εμφανίζει κέρδος 141.233,88 ευρώ έναντι 14.953,61 ευρώ στο 2014. Τα κέρδη µετά από φόρους το 2015 ανήλθαν σε 103.686,84 ευρώ έναντι 13.867,66 ευρώ στη χρήση 2014.

  Επίσης για τις προοπτικές του 2015 ανέφερε ότι, Θα συνεχισθούν οι ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας καζίνο και σε επιχειρηματικές αποστολές για την προώθηση των προϊόντων της και την διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.

  Τέλος, θα  αναπτυχθεί δραστηριότητα έρευνας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού προσαρμοσμένων στις νέες ανάγκες της αγοράς.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ