Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 24-Ιουν-2015 09:54

  Ιονική: Το νέο Δ.Σ. εξέλεξε η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ορίστηκαν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." πραγματοποιήθηκε την 23.06.2015 και ώρα 09:00.

  Επί συνόλου 13.404.440 μετοχών παρίσταντο ή εκπροσωπούντο εμπροθέσμως οκτώ μέτοχοι με 13.238.173 μετοχές, ήτοι το 98,76%, δηλαδή ποσοστό άνω του 20%. Εψήφισαν οκτώ μέτοχοι με 13.238.173 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση η οποία είχε απαρτία απεφάνθη εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Τα θέματα εγκρίθηκαν από 13.238.173 ψήφους σε σύνολο 13.238.173 παρισταμένων ψήφων, πλην του τρίτου θέματος το οποίο εγκρίθηκε από 13.238.163 ψήφους, ήτοι το 100% και αποφασίστηκε η άμεση υλοποίησή τους.

  Θέμα 1ο

  Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  Θέμα 2ο

  Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι  Ορκωτοί  Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2014.

  Θέμα 3ο

  Για τη διαχειριστική χρήση 2015 και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού  και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Εταιρία ΚPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

  Θέμα 4ο

  Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές ορισμένων εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014.

  Θέμα 5ο

  Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής  διακυβέρνησης .

  Ακολούθως με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρίας και το νόμο, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 23.06.2015  πρακτικό του ως εξής:

  Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Παύλος  Γ. Καρακώστας , Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

  2. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

  3.Θεμιστοκλής Ι. Κορκόντζελος, Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  4.Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης, Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  5.Νικόλαος Γ. Κουτσός , Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

  6.Γεώργιος Π. Αρβανίτης , Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

  Η Θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23 Ιουνίου 2021..

  Θέμα 6ο

  Ελήφθη απόφαση για τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς .

  Θέμα 7ο

  Ελήφθη απόφαση για ορισμό μελών Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008.

  Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

  Α) Γεώργιος Αρβανίτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

  Β) Νικόλαος Κουτσός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Γ) Γεώργιος Ποιμενίδης, μη εκτελεστικό μέλος

  Ως επικεφαλής δε της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Αρβανίτης.

  Η θητεία των μελών αυτών θα είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020