Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 17-Ιουν-2015 16:00

  Χαϊδεμένος: Επιστροφή κεφαλαίου και νέο Δ.Σ. ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014, νέο διοικητικό συμβούλιο και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενέκριναν οι μέτοχοι της εταιρείας Χαΐδεμένος, κατά την τακτική γενική συνέλευση στις 17/6/2015.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην τακτική γενική συνέλευση παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως η δια αντιπροσώπων) μέτοχοι που εκπροσώπησαν κατέχοντας το 80,77% των μετοχών της εταιρείας ήτοι 6.736.616 μετοχές έναντι 6.736.616 του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014.

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014:

  Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014 και προέγκριση για την χρήση 2015.

  Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές για την χρήση 2015 επίσης εγκρίθηκαν οι αμοιβές από έμμισθη σχέση των μελών του Δ.Σ. καθώς και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.

  5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  Εξελέγη για την χρήση 01/01/2015 31/12/2015 η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON A.E με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

  6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

  Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για μία πενταετή θητεία τους κάτωθι:

  1. Ευστράτιο Χαϊδεμένο - Εκτελεστικό Μέλος
  2. Μαρίνα Χαϊδεμένου - Εκτελεστικό Μέλος
  3. Αριστομένη Βουρνά - Εκτελεστικό Μέλος
  4. Αντωνία Χαϊδεμένου - Εκτελεστικό Μέλος
  5. Δημήτριος Χριστακόπουλος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
  6. Αικατερίνη Μαρία Χατζηδάκη - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
  7. Ήρα Καλιαμπέτσου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

  Συνακόλουθα ανανεώθηκε η θητεία της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με άρθρο 37 του Ν.3693/2008 αποτελούμενη από τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

  Δημήτριος Χριστακόπουλος, Αικατερίνη Μαρία Χατζηδάκη, Ήρα Καλιαμπέτσου


  7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 166.815 ευρώ –τροποποίηση του 5ου άρθρου του καταστατικού-μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ποσό 0,02 λεπτών –καταβολή -επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μέτοχους της εταιρείας.

  8. Άλλα θέματα

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ