Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 14-Νοε-2014 21:12

  Πραξιτέλειο: Στις 8/12 η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Σε τακτική γενική συνέλευση στις 8/12/2014 καλεί τους μετόχους της η εταιρεία "Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο", στα γραφεία της έδρας της.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση  01/01/2012 - 31/12/2012.

  Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2012.

  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και  των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.

  Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής αυτών.

  Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Προέγκριση αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013.

  Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 08.12.2014, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 19.12.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Βαρβάκη 21, στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 30.12.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Βαρβάκη 21, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ