Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 31-Ιουλ-2014 14:20

  Τρόπαια Συμμετοχική: Δεν ελήφθη απόφαση για το reverse split στην τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Χωρίς λήψη απόφασης για το reverse split και την αγορά ιδίων μετοχών στα πλαίσια διακανονισμού κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών, ολοκληρώθηκε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τρόπαια Συμμετοχική, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10/7/2014 και παρέστησαν σε αυτή 22 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 3.205 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,75% του συνόλου των μετοχών.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα συγκεκριμένα δύο θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν άνευ αντικειμένου. Το μεν reverse split διότι η εταιρεία δεν δύναται να προβεί σε νέο αφού δεν έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής αυτό που αποφασίστηκε με την από 14/2/2014 έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας. Η δε απόκτιση ιδίων μετοχών στα πλαίσια διακανονισμού κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών, ήταν άνευ αντικειμένου διότι λόγω μη υλοποίησης μέχρι στιγμής του reverse split που αποφασίστηκε με την από 14/2/2014 έκτακτη Γ.Σ. δεν γνωρίζει τα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών που προέκυψαν από αυτό.

  Αναλυτικά, η συνέλευση, που βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε με πλειοψηφία 62,63%, μειοψηφούντος ποσοστού 0,12%, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

  1. Αποφάσισε την έγκριση των των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 1/1-31/12/2012.

  2. Αποφάσισε την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013,  την ΄Εκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή.

  3. Απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

  4. Αποφασίστηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2014 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

  5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις της χρήσεως 2013 που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση.

  6. Δεν ελήφθη απόφαση επ’ αυτού του θέματος της ημερησίας διατάξεως διότι ήταν άνευ αντικειμένου, καθώς δεν υπήρχαν για το έτος 2013 συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4, 5 του Ν.2190/20.

  7. Αποφασίστηκε η παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας, όπως μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20) εταιρειών.

  8. Αποφασίστηκε το σχηματισθέν με απόφαση της από 14.02.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό ποσού 153.252 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 όπως συμψηφιστεί με υφιστάμενες ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων της Εταιρείας.

  9. Δεν ελήφθη απόφαση επ’ αυτού του θέματος της ημερησίας διατάξεως διότι ήταν άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η Εταιρεία την συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν δύναται να προβεί νέο reverse split, αφού δεν έχει υλοποιηθεί το reverse split που αποφασίσθηκε με την από 14.02.2014 Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

  10. Δεν ελήφθη απόφαση επ’ αυτού του θέματος της ημερησίας διατάξεως διότι ήταν άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι προς στιγμήν δεν έχει υλοποιηθεί το reverse split που αποφασίσθηκε με την από 14.02.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ως εκ τούτου, δεν γνωρίζει τα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών που προέκυψαν από αυτό.

  11. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα-ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ