Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Ιουν-2014 16:56

  Λανακάμ: Οι αποφάσεις της ετήσιας τακτικής Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στα γραφεία της Λανακάμ, η προγραμματισμένη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επί συνόλου 5.939.268 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 3 (τρεις) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 2.313.592 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,95% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

  Ειδικότερα, διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

  1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρίας χρήσεως 2013.

  2. Εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός και όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2013.

  3. Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

  4. Εκλέχθηκε ομόφωνα η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Φορολογικού Πιστοποιητικού», για την χρήση 2014 (1.1.2014-31.12.2014) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστα νόμιμη αμοιβή, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον, κον Γεώργιο Ν. Γκιπάλη , ΑΜΣΟΕΛ : 20341 και αναπληρωτή αυτού την κα Ρουχά Π. Γεωργία, ΑΜΣΟΕΛ.: 27471.

  5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :
  1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος € 26.639,16
  2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος € 19.271,91
  3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος € 15.786,48
  4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου € 15.786,48
  -----------------
  ΣΥΝΟΛΟΝ € 77.484,03

  Επίσης προεγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήση 1.1.2014-31.12.2014 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον, να μεταβάλλει τας αποδοχάς των κατωτέρω αναφερομένων μελών.
  1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος € 29.000,00
  2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος € 21.000,00
  3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος € 17.500,00
  4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου € 17.500,00
  ---------------------
  € 85.000,00

  6. Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ