Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Ιουν-2014 12:35

  Παρνασσός: Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός των αφορολόγητων αποθεματικών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τον συμψηφισμό των αφορολόγητων αποθεματικών ενέκριναν οι μέτοχοι της εταιρείας Παρνασσός, ενώ αναβλήθηκε η συζήτηση για λήψη μέτρων προς βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, κατά την τακτική γενική συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2014.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 12.418.082 από τις 20.210.127 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 61,44% αυτού.

  Η γενική συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  και αποφάσισε παμψηφεί τα εξής:

  1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της  Χρήσης 2013, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

  3. Για τον έλεγχο της χρήσης 2014 εκλέχθηκε η Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία «KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ” (ΑΜ ΣΟΕΛ 167 ΑΦΜ 800437710) και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

  4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, κατά την διάρκεια του έτους 2013 και έγινε καθορισμός των αποζημιώσεών τους για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2014.

  5. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01/07/2014 – 30/06/2015.

  6. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρία σκοπούς.

  7. Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαετή θητεία, αποτελούμενο από:

  α)  Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά μέλη

  Πανούσης Παναγιώτης

  Λάλλης Ηρακλής

  Καρδάρας Σπύρος

  Ζηνέλη Μαίρη

  Παπασταμάτης Αθανάσιος

  β)  Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

  Massimo Cocco

  Σταυρόπουλος Παναγιώτης

  8. Εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τους κκ.

  α. Λάλλη Ηρακλή

  β. Σταυρόπουλο Παναγιώτη, και

  γ. Massimo Cocco

  9. Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός των αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 με τις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες παρελθουσών χρήσεων

  10. Η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του παρόντος θέματος αναβλήθηκε ελλείψει απαρτίας, για την Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση της 11/7/2014.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ