Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 17:23

  Βαλκάν Ακίνητα: Αποδοχή δωρεάς από τη Μηχανική Ρωσίας ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το συμφωνητικό για αποδοχή της δωρεάς εκ μέρους της Μηχανική Ρωσίας ΕΠΕ προς την εταιρεία Βαλκάν Ακίνητα ΑΕ, ποσοστού 21,25% της ιδιοκτησίας των οικοπέδων, ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Βαλκάν Ακίνητα, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2014.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως έχουν ως ακολούθως:

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού).

  Ενεκρίθησαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Δ.Π.Χ.Π. της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.

  Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.

  Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.

  Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2013.

  Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου, για την χρήση 2013 ποσού € 20.108,00.

  Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής του.

  Αποφασίσθηκε η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Χαϊδο του Αγαμέμνονος και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) του Ομίλου κατά την χρήση 2014 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε € 20.108,00 πλέον ΦΠΑ.

  Θέμα 5ο: Αποδοχή δωρεάς εκ μέρους της ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ ΕΠΕ προς την Εταιρεία ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, ποσοστού 21,25% της ιδιοκτησίας των οικοπέδων με αριθμούς 11,12,13,14 και 15, που βρίσκονται στην περιφέρεια της ΜΟΣΧΑΣ, περιοχή ΝΑΡΟ-ΦΟΜΙΝΣΚΙ, οικισμός ΑΠΡΕΛΕΒΚΛΑ, ΖΑΟ ΝΑΡΑ, για την κατασκευή κτιρίων με λίγους ορόφους κοινωνικού, οικιακού και ψυχαγωγικού σκοπού, συνολικού εμβασού 701,055 στρεμμάτων.

  Αποφασίσθηκε η έγκριση της υπογραφής του συμφωνητικού με αριθμό 77 ΑΑ 3782357 εκ μέρους του προέδρου της εταιρείας κυρίου Πρόδρομου Εμφιετζόγλου και την κατ΄ επέκταση αποδοχή της δωρεάς εκ μέρους της ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ ΕΠΕ προς την Εταιρεία ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, ποσοστού 21,25% της ιδιοκτησίας των οικοπέδων.

  Σημειώνεται πως η συνέλευση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση πέντε μετόχων εκπροσωπούντων 14.908.668 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 20.121.710 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 74,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ