Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 17:11

  Βαράγκης: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Βαράγκης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27/06/2014.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου 9 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 61,78% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 1.995.350 μετοχές επί συνόλου 3.229.566 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν  έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Συγκεκριμένα:

  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2013 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2013 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  2. Εγκρίθηκαν οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2013.

  3. Απαλλάχθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1290 τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2013.

  4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 88.200,00 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 88.200,00 για την τρέχουσα χρήση.

  5. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 της Εταιρίας η κα. Δέσποινα Μαρίνου  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, καθορίστηκε και εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής της. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Μάριος Ψάλτης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 38081).

  6. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, ως ακολούθως:
  1. κ. Δημήτριος Βαράγκης, εκτελεστικό μέλος
  2. κ. Γεώργιος Πούπλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  3. κ. Ιωάννης Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  4. κ. Φώτης Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  7. Ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 οι κ.κ. Γ. Πούπλης, Ι. Ψυντρίδης και Φ. Ψυντρίδης.

  8. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Βαράγκης ανέλυσε στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 και ανέπτυξε τους στρατηγικούς στόχους, προοπτικές και τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει η Εταιρία στην χρήση 2014. Περαιτέρω ενημέρωσε για τις ενέργειες που γίνονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εγκρίνει τις έως τώρα ενέργειες του ΔΣ όπως της αναλύθηκαν από τον κ. Δ. Βαράγκη και έδωσε εντολή για την συνέχιση των προσπαθειών προς την ίδια κατεύθυνση.

  9. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ