Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 15:49

  ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Παρασκευή 27 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εκτέρ.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη συνέλευση 8 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 4.857.530 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 43,1780% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

  Η γενική συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2013, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

  Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2013.

  Θέμα 3ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2013 και προεγκρίθηκαν οι καθαρές μετά από φόρους αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2014 μέχρι ποσού 241.200,00€.

  Θέμα 4ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2014, η εταιρεία «ΤMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ », με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 166 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής θα οριστεί από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020