Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 14:26

  Intertech: Μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Intertech, κατά την τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2014. 

  Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.908.477 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 52,59 % επί συνόλου 11.233.200 κοινών ονομαστικών μετοχών, κατόπιν σχετικής συζητήσεως και επισκοπήσεως των στοιχείων, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όλες κατά παμψηφία (100%) του ως άνω εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

  ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Αναμορφωμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012  λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε  εργαζομένους».

  Στο πρώτο (1ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως αφού έλαβε χώρα ενημέρωση ότι λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» κατέστη υποχρεωτική η αναμόρφωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, η ΓΣ ενέκρινε τις Αναμορφωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε  εργαζομένους».

  ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ ενέκρινε  την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

  ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

  Στο τρίτο (3ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01/2013- 31/12/2013.

  ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.

  Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ απήλλαξε  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.

  ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).

  Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ ενέκρινε την καταβληθείσα κατά την ελεγχόμενη χρήση αμοιβή του Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δ. Πολιτοπούλου και εν συνεχεία σε προέβη σε προέγκριση της αμοιβών των εξής Μελών του Δ.Σ.: Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δ. Πολιτοπούλου και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους κ. Εμμανουήλ Κλειδή, για την επόμενη εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).

  ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους.

  Στο έκτο (6ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ εξέλεξε τους Νομίμους Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535) και Αναπληρωματικός η κα Μαρία Άννα Μιχελινάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 33251) της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» και όρισε την αμοιβή αυτών.

  ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

  Στο έβδομο (7ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως η ΓΣ προέβη στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων