Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 13:09

  Γαλαξίδι: Μη διανομή μερίσματος από την τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη καταβολή μερίσματος στους μετόχους αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Γαλαξίδι στις 27 Ιουνίου, λόγω έλλειψης διανεμητέων κερδών για τη χρήση 2013 διότι τα αποτελέσματα μετά από φόρους της χρήσης 2013 ήταν αρνητικά – ζημία.

  Σημειώνεται πως στη συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.215.963 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση νόμιμα υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2013 (περίοδος 1.1. - 31.12.2013), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικού Συμβούλιο της Εταιρίας στις 25 Μαρτίου 2014 και δημοσιεύθηκαν στο υπ΄ αριθμ.:3844/11.4.2014 ΦΕΚ.

  Επίσης εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 (περίοδος 1.1 – 31.12.2012), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή με αναδρομική ισχύ, από την Εταιρία και τον Όμιλο, του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

  Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2013, η οποία περιλαμβάνει και τις αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

  ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, λόγω έλλειψης διανεμητέων κερδών για τη χρήση 2013 διότι τα αποτελέσματα μετά από φόρους της χρήσης 2013 ήταν αρνητικά – ζημία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη καταβολή μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την από 25 Μαρτίου 2014 απόφαση – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

  ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αποφάσεις διαχείρισης και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

  ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. και των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών για την χρήση 2013 στο συνολικό ποσό των ευρώ88 χιλ. και καθορίστηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση μέχρι το ποσό των ευρώ118 χιλ.

  ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία "Σ.Ο.Λ. αε" για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2014 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο (ΑΜΣΟΕΛ 16801) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ιωάννου Παυλόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931) και όρισε την αμοιβή τους. Επίσης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011, ανάθεσε στην ως ανωτέρω ελεγκτική εταιρία και τον ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης.

  ΘΕΜΑ 6ο: Η πρόεδρος ανακοίνωσε στους παρασταθέντες Μετόχους την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας καθώς και τις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων