Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 06-Ιουν-2014 17:51

  Τρόπαια Συμμετοχική: Στις 27/6 η τακτική γ.σ. για το reverse split

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Στις 27 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Τρόπαια Συμμετοχική, στο πλαίσιο της οποίας μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για το reverse split και την απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε τακτική γ.σ. για να συζητήσουν  και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

  1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων πλέον Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.
  2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013, με τις σχετικές Εκθέσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2013.
  4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2014.
  6. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
  7. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών.
  8. Συμψηφισμός του ειδικού αποθεματικού που σχηματίστηκε με απόφαση της από 14.02.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ποσού 153.252,00 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920, για απόσβεση κατά το ισόποσο, ζημιών της Εταιρίας.
  9. Reverse split μέσω αύξησης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής  και µείωσης του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση των εν λόγω µετοχών, παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και στη συνέχεια (όπως θα έχει διαµορφωθεί µετά το reverse split), μείωση του κοινού µετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρείας µέσω µείωσης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
  10. Απόκτηση από την Εταιρία  ιδίων μετοχών της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 στα πλαίσια διακανονισμού κλασματικών δικαιωμάτων επί μετοχών που προέκυψαν από απόφαση της από 14.02.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τυχόν θα προκύψουν και από την παρούσα. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό της τιμής απόκτησής τους και γενικότερα την υλοποίηση του θέματος.
  11. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

  • Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 10η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη ώρα 04:00 μ.μ. στην ίδια ως άνω διεύθυνση,
  • Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 24η Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04:00 μ.μ. στην ίδια επίσης διεύθυνση.
  Όπως διευκρινίζεται, στην περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, αυτές θα γίνουν χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  Τέλος, αναφέρεται ότι τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ