Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 06-Ιουν-2014 13:39

  Παρνασσός: Στις 30/6 η τακτική γ.σ. για νέο δ.σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Στις 30 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Παρνασσός, στο πλαίσιο της οποίας, μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου, καθώς επίσης θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση αναφορικά με τη λήψη μέτρων προς βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε τακτική γ.σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2013 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2013 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2014.

  5. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2014 - 30.06.2015 και έγκριση καταβληθέντων σ΄ αυτούς μισθών και αποζημιώσεων.

  6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή την Δ/νση εταιριών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρία σκοπούς.

  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

  9. Ενημέρωση επί των φορολογητέων επιπτώσεων μετά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 περί της φορολόγησης αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 και λήψη απόφασης.

  10. Λήψη μέτρων προς βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ΄της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

  11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται:

  - Σε Α΄  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στον ίδιο χώρο , χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, και

  - Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στον ίδιο χώρο , χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ