Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Νοε-2013 17:30

  Κέρδη 3,2 δισ. ευρώ για την Τρ. Πειραιώς στο 9μηνο

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα 3,2 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς στο 9μηνο του 2013. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση στα καθαρά κέρδη περιλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενο έσοδο από αρνητική υπεραξία των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank και της Millennium Bank Ελλάδας ύψους 3,810 δισ. ευρώ, καθώς και αναβαλλόμενος φόρος 621 εκατ. ευρώ κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26% από την 01.01.13.

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής αποδίδει, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία που οδηγούν σε πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού του 2013. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τείνει να μηδενισθεί και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σταδιακά ανακτάται. Η προοπτική εξόδου από την ύφεση ενισχύεται. Επιπρόσθετα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επενδυτικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες δραστηριότητες, από κεφάλαια κυρίως του εξωτερικού. Οι ελληνικές τράπεζες, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου, είναι στο επίκεντρο αυτού του επενδυτικού ενδιαφέροντος, γεγονός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να επιταχυνθούν οι διεργασίες ιδιωτικοποίησής τους, προσελκύοντας έτσι νέα κεφάλαια στη χώρα και στηρίζοντας αποτελεσματικά την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας. Προϋπόθεση συνέχισης αυτής της θετικής πορείας είναι η διατήρηση του κλίματος οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και την ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποίησης των εξαγορασθεισών τραπεζών, δίνει άμεση προτεραιότητα στην ταχύτερη επίτευξη των συνεργιών και στην αποδοτικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων σε καθυστέρηση με καινοτόμες λύσεις. Παράλληλα, η διεύρυνση των πηγών άντλησης ρευστότητας με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές και, ασφαλώς, η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας αποτελούν σταθερή επιδίωξη της Τράπεζας.»

  Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος και CEO του ομίλου Σταύρος Λεκκάκος δήλωσε: «Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, κινήθηκε αποφασιστικά για την ταχεία και αποτελεσματική ενσωμάτωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων που εντάχθηκαν στον Όμιλο. Ήδη έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία την πλήρη ενοποίηση της ΑΤΕbank και των εγχώριων δραστηριοτήτων των Τραπεζών Ελληνικής, Κύπρου και CPB, ενώ η νομική και λειτουργική ενοποίηση της Millennium Bank θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2013. Η ενσωμάτωση αυτή - πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό - συνιστά ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο Πειραιώς, ενώ προχωρούν με ταχύ ρυθμό στοχευμένες δράσεις, όπως ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 9μήνου 2013 του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν σε €492 εκατ, ενώ στο 3ο 3μηνο διαμορφώθηκαν σε €184 εκατ παρουσιάζοντας αύξηση 34% έναντι του 2ου 3μήνου. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα προ προβλέψεων του 3ου 3μήνου επιβαρύνθηκε από έκτακτα έξοδα ενοποίησης των εξαγορών ύψους €40 εκατ έναντι €17 εκατ στο 2ο 3μηνο. Οι προβλέψεις ενισχύθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο (€1,5 δισ στο 9μηνο), με τη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 3ο 3μηνο να εμφανίζει ελαφρά αποκλιμάκωση έναντι του 2ου 3μήνου. Το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας στο 9μηνο 2013 διαμορφώνεται στα €3,2 δισ, ενσωματώνοντας όφελος από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους €3,8 δισ. Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση το 3ο 3μηνο 2013, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 113% από 116% στο τέλος Ιουνίου 2013, ενώ η άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα μειώθηκε στα €14,7 δισ (με μηδενική χρήση ELA) από €16,0 δισ στο τέλος Ιουνίου. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας (EBA CT1 στο  13,5%) και συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια (17,1%), αλλά και τη δυναμική δημιουργίας προ προβλέψεων κερδοφορίας, ο Όμιλος συμμετέχει από πλεονεκτική θέση στο stress test της ΤτΕ, αλλά και στο αντίστοιχο της ΕΚΤ που θα πραγματοποιηθεί το 2014.»

  Αναλυτικά τα μεγέθη

  Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2013 διαμορφώθηκαν στα 492εκατ. ευρώ, ενώ στο γ΄ 3μηνο 2013 αυξήθηκαν κατά 34% στα 184 εκατ. ευρώ από 138 εκατ. ευρώ στο β’ 3μηνο του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης και εξαγορών ύψους 57 εκατ. ευρώ, τα εν λόγω κέρδη ανήλθαν σε 549 εκατ. ευρώ. 

  Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,187 δισ. ευρώ. Στη διαμόρφωση των καθαρών εντόκων εσόδων θετική επίπτωση είχαν η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και ο περιορισμός της χρήσης του μηχανισμού ELA. Σε 3μηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%.

  Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 195 εκατ. ευρώ, με το 89% αυτών να προέρχεται από προμήθειες εμπορικής τραπεζικής. Ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,3%, υποδηλώνοντας τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσής τους. 

  Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,549 δισ. ευρώ, με τα καθαρά έντοκα έσοδα και τις προμήθειες να αποτελούν το 89% αυτών.

  Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 1,053 δισ., εκ των οποίων 54% αφορά δαπάνες προσωπικού, 37% γενικά διοικητικά έξοδα και 9% αποσβέσεις (στο 9μήνο συμπεριλαμβάνονται 57 εκατ. ευρώ έκτακτα έξοδα εξαγορών).

  Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε 1,544 δισ. ευρώ ή 2,75% επί των δανείων προ προβλέψεων, παρουσιάζοντας μείωση 11% στα 489 εκατ. ευρώ το γ’ 3μηνο 2013 έναντι του προηγούμενου 3μήνου.

  Μεγέθη στις 30 Σεπτεμβρίου

  Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €93 δισ, παρουσιάζοντας 2% μείωση έναντι του Ιουνίου 2013.

  Τα δάνεια προ προβλέψεων παρουσίασαν ελαφρά μείωση (1%) έναντι του Ιουνίου 2013 και διαμορφώθηκαν σε €75 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 65%, τα στεγαστικά το 25% και τα καταναλωτικά το 10%. 

  Οι καταθέσεις διατηρήθηκαν σταθερές έναντι του προηγούμενου 3μήνου και διαμορφώθηκαν σε €55 δισ, με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως να αποτελούν το 39,5% του συνόλου.

  Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 113% το Σεπτέμβριο 2013 έναντι του Ιουνίου 2013 (116%), ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) διαμορφώθηκε στο 12% επί του ενεργητικού. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 η χρήση του μηχανισμού ELA ήταν μηδενική. 

  Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 35%, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ήταν 49%. Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 17% τόσο για τον Όμιλο όσο και για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο έναντι 14% του συνόλου της ελληνικής αγοράς. Το 3ο 3μηνο 2013, σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, καταγράφεται ήπια αποκλιμάκωση στη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση.

  Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν στα €9,2 δισ και ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 13,6%.

  Το δίκτυο καταστημάτων αριθμούσε 1.653 μονάδες, με 1.218 καταστήματα στην Ελλάδα και 435 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό αριθμούσε 24.495 άτομα, 18.440 στην Ελλάδα και 6.055 στο εξωτερικό ενώ ήταν σε εξέλιξη η ολοκλήρωση τoυ προγράμματος αποχώρησης προσωπικού.

  *Δείτε την πλήρη ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς στη δεξιά στήλη "Σχετικά αρχεία"

  Διαβάστε ακόμη:

  *Τρ. Πειραιώς: Τι ειπώθηκε στο conference call

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ