Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 08-Απρ-2013 17:47

  Επ. Κεφαλαιαγοράς: "ΟΚ" στα πληροφοριακά δελτία των Δ.Π. για Eurodrip και S&B

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε σήμερα ότι, μεταξύ άλλων, ενέκρινε το περιεχόμενο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας P&P Water Holdings (Greece) Α.Ε. προς τους μετόχους της Eurodrip Α.Ε. καθώς και το περιεχόμενο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Delphi Luxembourg Holding SARL προς τους μετόχους της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά.

  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 642η/8.4.2013 συνεδρίασή του:

  Ενέκρινε το περιεχόμενο συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ALPHATRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3401/2005.

  Ενέκρινε το περιεχόμενο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «P&P Water Holdings (Greece) Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρίας «EURODRIP Α.Ε.»

  Ενέκρινε το περιεχόμενο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «DELPHI LUXEMBOURG HOLDING S.A.R.L.» προς τους μετόχους της «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

  Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, καθώς και ως προς τις παρεπόμενες υπηρεσίες της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών και της παροχής πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

  Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης καθώς και ως προς τις παρεπόμενες υπηρεσίες της φύλαξης και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, και της παροχής πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

  Επέβαλε  πρόστιμο € 15.000 στην εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ A.E.Β.Ε» διότι δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις για το διάστημα 30.6.2009-30.9.2011 (πολλαπλές χρήσεις) και διότι δεν δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 και τις περιόδους 1/1/2011-31/3/2011 και 1/1/2012-31/6/2012, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

  Επέβαλε  πρόστιμο € 15.000 και € 10.000 αντίστοιχα στις εταιρείες «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» και «ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ», διότι δεν δημοσιοποίησαν εντός της νόμιμης προθεσμίας την  εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου που έληξε στις 30.6.2012, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

  Επέβαλε πρόστιμο € 10.000 στην εταιρεία «ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ» λόγω μη δημοσιοποίησης, εντός της νόμιμης προθεσμίας, της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2011 και της περιόδου που έληξε στις 30.6.2012 αντίστοιχα,  καθώς και των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των περιόδων που έληξαν την 31.3.2012 και 30.9.2012, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

  Επέβαλε  πρόστιμο € 9.000 στην εταιρεία ««ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΒΕΕ » λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των περιόδων που έληξαν την 31.3.2012 και 30.9.2012, καθώς και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2012,  κατά παράβαση του ν.3556/2007.

  Επέβαλε  πρόστιμο € 5.000 στην εταιρεία «Credit Agricole SA» διότι η ως άνω εταιρεία, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, δεν διενήργησε αγορές μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας στην τιμή των € 1,76 κατά την 1η Αυγούστου 2011, καθώς δεν είχε δώσει χρηματιστηριακή εντολή αγοράς μετοχών, κατά παράβαση των διατάξεων της απρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3461/2006. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την επιβολή της ως άνω κύρωσης έλαβε υπόψη τη δήλωση του Προτείνοντος να καταβάλλει την διαφορά ανάμεσα στο τίμημα που πούλησαν τις μετοχές τους οι μέτοχοι την 1η Αυγούστου 2011 και το προσφερόμενο τίμημα από την «Credit Agricole SA» κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία, ήτοι € 1,76 ανά μετοχή, καθώς η ενέργεια αυτή θα είναι προς όφελος των ως άνω μετοχών μειοψηφίας της Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

  Επέβαλε  πρόστιμο € 3.000 στην εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» λόγω μη δημοσιοποίησης, εντός της νόμιμης προθεσμίας, της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε στις 30.6.2012, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ